kite

Milvus migrans, Haliastur sphenurus

etnkwele

Etnkwelepe thangkerne ware elpalhapenye kape aherne apenye. Thangkerne nyartepe weye aynewethe, repe aynenke kaperle, perrkaltye kape wantakerrertetye kelye-kelye.

The kite is a grey and brown bird. It is a meat-eater that eats lizards, grasshoppers and other lizards and insects.